150-F251NBD; Allen Bradley -Smart Motor Controller - Assured Quality Technologies

150-F251NBD; Allen Bradley -Smart Motor Controller

  • $6,700.00
  • Save $1,401

Request a quote

  • ALLEN BRADLEY
  • 150-F251NBD
  • 150F251NBD
  • SMART MOTOR CONTROLLER
  • 251 A 100-200 HP AT 460V AC
  • 480V AC 50/60 HZ THREE-PHASE
  • OPEN
  • 100...240V AC