150-F317NBD; Allen Bradley -Smart Motor Controller - Assured Quality Technologies

150-F317NBD; Allen Bradley -Smart Motor Controller

  • $7,200.00
  • Save $1,317

Request a quote

  • ALLEN BRADLEY
  • 150-F317NBD
  • 150F317NBD
  • SMART MOTOR CONTROLLER
  • 317 A 125-250 HP AT 460V AC
  • 480V AC 50/60 HZ THREE-PHASE
  • OPEN
  • 100...240V AC