A06B-0239-B200; Fanuc -Servo Motor

A06B-0239-B200; Fanuc -Servo Motor

 • $2,250.00

Request a quote

 • A06B0239B200
 • SERVO MOTOR
 • AC SERVO
 • AC SERVO MOTOR AIS12/4000HV AIA1000 STRAIGHT SHAFT/KEY
 • AC MOTOR MODEL AIS12/4000HV
 • STRAIGHT SHAFT
 • KEYWAY
 • AIA1000 ENCODER
 • 3000 RPM
 • 2.5 KW
 • 336V
 • 4.5 AMP
 • 200 HZ
 • 3 PHASE
 • 400-480V/50-60HZ