HC-RFS103; Mitsubishi -Servo Motor

HC-RFS103; Mitsubishi -Servo Motor

  • $1,200.00
  • Save $824

Request a quote

  • MITSUBISHI
  • HC-RFS103
  • HCRFS103
  • SERVO MOTOR
  • 6.5AMP
  • 129V
  • 1KW