HC-RFS153; Mitsubishi -Servo Motor

HC-RFS153; Mitsubishi -Servo Motor

  • $1,500.00
  • Save $846

Request a quote

  • MITSUBISHI
  • HC-RFS153
  • HCRFS153
  • AC SERVO
  • 145V
  • 8.2A
  • 3000RPM
  • 3AC